Psychosynthese

Er was eens een zoeker, een zoeker naar de waarheid. Op zekere dag wees men hem een grot, dáár zou hij de waarheid kunnen vinden. Vol verwachting betrad hij de grot, maar eenmaal binnen ontdekte hij alleen drie onopvallende winkeltjes waar metaal, hout en dunne ijzeren draden te koop werden aangeboden. 
Teleurgesteld keerde hij op zijn schreden terug. Wat had dàt nu met de waarheid te maken? Vele jaren later wandelde hij op een avond in het maanlicht toen hij werd getroffen door de klanken van een sitar. Het was prachtige muziek, meesterlijk gespeeld. De zoeker was diep geroerd en werd onweerstaanbaar door de sitarspeler aangetrokken. Hij keek hoe diens handen sierlijk over de snaren dansten. Plotseling werd hij zich ook bewust van de sitar zelf en een oude herinnering werd weer in hem wakker.

Lees verder..

De herinnering aan drie winkeltjes, waar hout, metaal en ijzerdraad werden verkocht. De afzonderlijke bestanddelen zijn in zichzelf niets bijzonders. Het gaat er om hun mogelijkheden en samenhang te herkennen en zo een nieuw geheel -een synthese- te creëren. Dat is ook de visie van psychosynthese op de mogelijkheden van de menselijke persoonlijkheid: het streven naar een synthese van onze binnenwereld en onze buitenwereld, van beroeps- en privéleven, van het leven van alledag en spirituele waarden, van kracht en liefde, van hoofd en hart, van onze verschillende deelpersoonlijkheden, van ons ik en ons zelf. Een synthese die de verschillende, soms tegenstrijdige kanten van onze persoonlijkheid, laat samensmelten op een hoger niveau waardoor nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden.

Lees verder..

Psychosynthese brengt je hoofd en je hart in een samenhang
die nieuwe en wezenlijke keuzes mogelijk maakt.


Psychosynthese is een veelomvattende benadering om tot zelfrealisatie en ontwikkeling van menselijk potentieel te komen. De belangrijkste doelstelling van psychosynthese is om mensen te ondersteunen bij de ontdekking van hun ware existentiële en spirituele aard en deze ontdekking vervolgens effectief toe te passen in leven en werk. Dit resulteert in een toename van emotionele en mentale bewegingsvrijheid en bevordert de kwaliteit van menselijke relaties.

Volledige tekst over Pychosynthese in PDF: klik hier

"Wil zet de wereld in bewegingen liefde bepaalt de afloop"